FÖRELÄSNINGAR KURSERBPH FRISKVÅRD WATER WALKER PERSONLIG TRÄNING BOKA LOKAL

BPH
Beteende- och Personlighets-beskrivning Hund – BPH

EN MENTALBESKRIVNING FÖR ALLA HUNDAR!


BPH datum för 2021

Anmäl här:

https://hundelska.se/bph/


Vill du veta mer om din hunds mentalitet?

I maj 2012 startade Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Vi är mycket stolta över att Hunduddens Träningscenter valdes ut som det första privata hundcentret att erbjuda BPH tester.


En BPH-beskrivning tar ca 30-40 minuter.
Beskrivningen innehåller åtta moment och syftar till att ge en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Den omfattar bl a att möta främmande personer, att leka och leta efter mat och att stöta på överraskningar. Om hundägaren vill kan också hundens reaktion vid skott prövas.
Efter att du och din hund har gått banan gör beskrivaren en muntlig redovisning av hundens reaktioner och ger en subjektiv sammanfattning av dess personlighet.
Läs om momenten som ingår i BPH (pdf)

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven!
Utifrån de reaktioner din hund visar vid de olika momenten kommer du att få en uppfattning om var den har sina starka sidor och under vilka omständigheter den kanske behöver stöd och uppmuntran. Kanske kan du också få en förklaring till uppträdande och agerande hos din hund som du uppfattar som krävande eller oönskade.

Det är till god hjälp för special - och rasklubbar, hunduppfödare och hundägare att ha ett verktyg som under ordnade och beprövade former beskriver mentaliteten hos såväl tilltänkta avelsdjur som sällskapshundar och arbetande hundar.

För den som går i hundköpartankar kan BPH ge en fingervisning om mentaliteten hos föräldradjuren till den valpkull man är intresserad av.
Varje BPH-beskriven hund bidrar med en liten del till ökad kännedom och förståelse för just den rasens egenskaper och särdrag, men också för vår hundpopulations mentalitet i ett större perspektiv.

Din hund måste ha fyllt 12 månader för att kunna genomgå BPH.
Det finns ingen övre åldersgräns. Din hund ska vara ID-märkt och vaccinerad. Oregistrerade hundar måste ha tävlingslicens. Du som ägare eller förare ska vara medlem i SKK eller i special-/rasklubb.

Det fordras inga förberedelser och det finns inga krav på att din hund ska vara lydig.
Vill du inte släppa den lös kan den ha en 15 meters lina på sig. Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får instruktioner av testledaren om hur du ska gå till väga vid varje moment.

För uppfödare och rasklubbar kan vi arrangera egna BPH för upp till 8-14 stycken hundar per beskrivningstillfälle.

 

Läs mer om BPH:

Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund - BPH - SKK informerar


bph