FÖRELÄSNINGAR KURSERBPH FRISKVÅRD WATER WALKER PERSONLIG TRÄNING BOKA LOKAL

Föreläsning 15 oktober 2020

Föreläsning och frågekväll om hundens mentalitet och personlighet med utgångspunkt i BPH-testet

Torsdagen den 15 oktober kl.18.00 inbjuder Hunduddens Träningscenter till en föreläsning och frågekväll för alla som genomgått BPH-testet på Hunduddens Träningscenter.

Ni får en fördjupad genomgång kring hundens mentalitet och möjlighet att ställa frågor.
Ju bättre kunskaper vi hundägare har om den egna hundens mentala egenskaper
och personlighet desto lättare förstår vi vår hunds agerande i olika situationer.

Kostnadsfritt för alla som genomgått BPH.
Övriga betalar 100:-

Föranmälan önskas.
Anmäl dig per mail med föreläsningens namn till barbro(at)hundudden.com

Kaffe, te, kakor och försk frukt kommer att kunna köpas för 25 kronor.