FÖRELÄSNINGAR KURSERBPH FRISKVÅRD WATER WALKER PERSONLIG TRÄNING BOKA LOKAL

 

Relations-/samarbetskurs

Bli ett team tillsammans med din hund! Denna kurs riktar sig till dig som vill stärka relationen mellan dig och din hund, grunden för ett gott samspel och för vidare träning.

Vi arbetar utifrån Kenth Svartbergs TSB-modell (trygghet, samarbete och bestämmande).

Fokus ligger framförallt på samarbete mellan dig och din hund, men vi gör även övningar för att öka tryggheten i relationen och för att stärka din roll som ledare.

Genom lek och roliga övningar lär ni er att lita på och ta hjälp av varandra för att klara uppgiften. Din hund kommer att börja se dig som en resurs vilket är en förutsättning för en god kontakt och bra vardagslydnad. Målet är att hunden ska välja att göra saker med dig istället för att springa fram till andra hundar, gå på egna strövtåg osv.

Relations-/samarbetskursen hålls både inomhus i en trevlig atmosfär i vårt nyrenoverade skolhus och utomhus. I kursen ingår teori, praktik, kursmaterial samt kaffe, te, kaka och färsk frukt.

Relations och samarbetskurs
startar 7 mars - 4 ggr

Kursen omfattar totalt fyra träffar. Varje kurstillfälle varar två timmar.
Max 6 deltagare.

Kursdatum:
Onsdag 7 mars kl.12.00-14.00
Onsdag 21 mars kl.12.00-14.00
Onsdag 11 april kl.12.00-14.00
Onsdag 18 april kl.12.00-14.00

Kursavgift: 2 500:-

Lärare: Barbro Rydén

Anmäl dig här:

OBS! Kursen är fullbokad