FÖRELÄSNINGAR KURSERBPH FRISKVÅRD WATER WALKERBOKA LOKAL

GDPR

General Data Protection Regulation

på Hunduddens Träningscenter

Vad innebär GDPR?
GDPR innebär bland annat att du har rätt att få veta vad dina personuppgifter ska användas till när en företag som vi frågar efter dem. Du har också rätt att få veta vilken information som finns samlad om dig i våra register, och att bli borttagen. Den nya lagen skärper alltså kraven på hur föreningar, företag och andra hanterar dina uppgifter.

Så här hanterar Hunduddens Träningscenter dina personuppgifter
Du lämnade dina personuppgifter till oss när du går på kurs eller BPH hos oss.
Vi använder dem för att skicka information om vad om händer på Hunduddens Träningscenter och skicka ut vårt nyhetsbrev. Om vi får behålla dina kontaktuppgifter så kommer de endast att användas för dialog kopplad till Hunduddens Träningscenters verksamhet och kommer inte att lämnas ut till 3:e part.

Dina rättigheter
När dina personuppgifter har blivit registrerade i ett register får du automatiskt vissa rättigheter. De innebär i korthet att du som registrerad ska kunna få information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och att du har rätt till kontroll över dina uppgifter. Därför har du bland annat rätt att i vissa fall få dina uppgifter rättade, raderade och blockerade samt att få ut utdrag över dina registrerade personuppgifter. Dessa rättigheter gäller enligt dataskydds-lagstiftningen. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontaktar du oss via epost: info(at)hundudden.se

• Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter vi behandlar. Du har rätt att få utdrag en gång per tolvmånadersperiod.
• Begära rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
• Begära att raderas. Du har rätt att få dina uppgifter borttagna.
• Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring. Du har rätt att invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter eller att hanteringen begränsas.

Var kan jag läsa mer?
För att få veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Du kan alltid avregistrera dig hos oss genom att maila till oss på: info(at)hundudden.se

Behöver du göra något?
Nej, du behöver inte göra något alls. GDPR omfattar dig automatiskt eftersom det är en lag, och vill du fortsätta att ha din mailadress hos oss? Så, sitt kvar. Njut av den stundande sommaren. Och varmt välkommen att gå på kurs, mentalbeskriva din hund eller komma på föreläsning.
Vi ses!

Bästa hälsningar,
Hunduddens Träningscenter