FÖRELÄSNINGAR KURSERBPH FRISKVÅRD WATER WALKER PERSONLIG TRÄNING BOKA LOKAL

Betalningsvillkor

Du är garanterad din bokade tid eller din plats på kursen när betalningen är oss tillhanda. Vid överbokning gäller turordning på inkommen betalning.

Anmälan är bindande. Avbokning kan ske senast två veckor innan kursstart mot en administrationskostnad av 500:-. Vid senare avbokning debiteras hela avgiften. Kursplatsen får överlåtas på annan person.

Observera att kursavgiften skall vara betald innan kursen startar.

Hunduddens Träningscenter bankgiro: 629-1934