FÖRELÄSNINGAR KURSERBPH FRISKVÅRD WATER WALKER PERSONLIG TRÄNING BOKA LOKAL

Ingrid Jonsson-Gremo

Ansvarig arkitekt

Hus, hundar och historia i en fantastisk natur och kulturmiljö. Hundudden är ett strålande koncept inhyst i varsamt omhändertagna byggnader.

Att ordet hund på medeltiden syftade till ”etthundra man”, vilka häraden var skyldig att ställa upp med i händelse av krig, och att det f.d. Fanjunkarbostället på Hundudden nu får en helt fredlig användning med människans bästa vän hunden i centrum, är mer än en lycklig tillfällighet.

Som ansvarig arkitekt har jag varit behjälplig med rådgivning, projektering och uppföljning av underhålls-, restaurerings- och ombyggnadsarbeten på Hunduddens Träningscenter. Sedan vidareutbildningen på Konsthögskolan 1994-95 har jag ansvarat för ett antal utförda projekt med byggnadsvårds- och restaureringsinriktning. Sedan 2004 har kontoret haft ett ramavtal med Statens Fastighetsverk, då vi bl. a projekterat en upprustning av Kolskjulet på Kastellholmen. Vi arbetar med uppdrag direkt åt Slottsarkitektkontoret på Stockholms Slott, bl.a. med ombyggnad av lägenheter på Slottsbacken 2. Under våren 2010 arbetade vi med en upprustning av Sturehovs Slott i Botkyrka åt Stockholms Fastighetskontor.

Förutom restaureringsuppgifterna har jag framförallt arbetat med kontor och arbetsplatser, men alltid också haft uppdrag åt privatpersoner som pågått parallellt. Dessutom har många uppdrag genomförts utomlands, en följd av kontakter med ett företag i Hong Kong som under åren 1997-2003 expanderade i flera världsdelar.

Kontakt: ijg@gremos.com
Gremo’s arkitektkontor, www.gremos.com