BPH5

Mentalbeskrivning för alla hundar
BPH – Beteende och personlighetsbeskrivning hund

I maj 2012 startade Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.
Vi är mycket stolta över att Hunduddens Träningscenter valdes ut som det första privata hundcentret att erbjuda BPH beskrivningar.
 Från och med 1 januari 2021 är Lotta Bauer ansvarig för BPH på Hunduddens Träningscenter.

Vill du veta mer om din hunds mentalitet?
 Läs mer här och boka din plats: https://hundelska.se/bph


bph1
tiger