garden2

Förskolan Skogshyddan flyttar in

2015 flyttar förskolan ”Skogshyddan” in på Hunduddens Träningscenter.
Kaféet och Mangårdsbyggnaden byggs om och anpassas till förskoleverksamheten.
Sprinkleranläggning installeras och en utvändig utrymningstrappa specialtillverkas på Häfla bruk till Mangårdsbyggnaden.