Bygget 2009 Juli-December

bygge-juli3
bygge-juli6

Husens tidigare användning

Mangårdsbyggnaden användes som bostad och kontor av fanjunkaren och hans familj.

Förskolans flygelbyggnad till höger om mangårdsbyggnaden framifrån sett, byggdes som smedja och var senare inredd som manskapsförläggning. 2009 byggdes huset om till restaurang med fullständiga rättigheter och blev ett populärt utflyktsmål. Speciellt för hundägare eftersom det var ett av Stockholms första kaféer att tillåta hundar inomhus. Förskolan flyttade in i byggnaden 2015. Förskolans lilla kontor till höger om smedjan var tidigare indelat i två delar, tvättstuga och en vapendel, där det även förvarades ammunition.

Den vänstra flygeln ”skolhuset” var ett oisolerat förråd, bland annat för de pappfigurer som användes på skjutbanan. Idag används skolhuset som samlingslokal för kurser, föredrag och hundträning.

ute3

Exteriör renovering av Fanjunkarbostället

Innan renoveringen var alla hus rödfärgade. Uthusen hade alltid varit röda och fick så förbli. Vid en färgundersökning av mangårdsbyggnaden fann man dock spår av en gulockra linoljefärg, varpå denna målades i gult med äkta linoljefärg.

Yttertakens skivplåt renoverades på ekonomibyggnaderna, men byttes helt ut på mangårdsbyggnaden då den var i alltför dåligt skick.  I överensstämmelse med Stockholms Stadsmuseums anvisningar reparerades och slammades samtliga skorstenar och rökgångar enligt gammal murartradition.

Stuprören byttes till ursprunglig modell med skarpa vinklar. På byggnadernas stommar fordrades inga åtgärder - de var mycket välbevarade och gedigna. Träpanel och listverk på fasader kunde i stort repareras och bevaras. Grundmurarna stöttades upp med stenblock och lagades i där det behövdes.

bygge-juli19
bygge-aug14

Entrétrapporna till husen

Entrétrapporna var tidigare byggda i cement och i mycket dåligt skick. Arkitekt Ingrid Jonsson Gremo ritade nya. Önskemålet var att de skulle vara generösa i storlek, gedigna och sittvänliga. De byggdes av en mycket duktig stensättare från Litauen.

Markarbeten

Stora Skuggans Entreprenad AB anlitades för att gräva ner ledningar i kulvertar för el, vatten och avlopp till samtliga byggnader. Bergvärme installerades.
”Anledningen till att vi valde bergvärme var bland annat de höga elräkningarna under pågående renovering. Men det kändes också naturligt då bevarandekraven inte medgav maximal isolering. De för oss självklara miljöaspekterna avgjorde definitivt valet av bergvärme”, enligt Lars Rydén.

Gräsmattor och gångstigar anlades efter att slyröjning och nedtagning av döda träd genomförts. Hela södersidan dränerades, och ett trädäck för uteserveringen byggdes. Hos en antikhandlare hittades nytillverkade stallyktor för utebelysning.

bygge-aug17
staket

Staketet mot Hunduddsvägen

Det var angeläget att staketet skulle smälta in i omgivningen. Man valde därför att låta bygga en gärdsgård i gran. Syftet med staketet var att hindra eventuella smitande hundar och barn att springa ut på vägen. En av Sveriges få kvarvarande gärdsgårdsbyggare, dalkarlen Gunnar Eklund, anlitades.

Interiör renovering av husen

De pappspända taken från år 1890 i mangårdsbyggnaden var i mycket dåligt skick. De lagades med tidningspapper och lim enligt gammalt recept. I ett av rummen i mangårdsbyggnaden finns ett modernare kassettak från 40-talet som oljades in och bevarades.

bygge-okt3
bygge-dec8

Golv

Samtliga golvbjälkar i det blivande kaféet byttes ut. Ett lättskött och slitstarkt stengolv valdes. Värmeslingor drogs in för att skapa ett skönt underlag för besökande hundar. Köket och golvet våtrumsinstallerades för smidig skötsel.

Gamla linoleummattor revs upp i mangårdsbyggnaden. Under dessa fanns bra trägolv som nu är slipade och behandlade med pigmenterad hårdvaxolja.

Väggar

Skolhusets väggar, tak och golv isolerades. Insidan kläddes med träpanel. Under orange och grönmålad glasfiberväv återfanns dubbelfasad och spontad fin panel i kafébyggnaden. Den lagades i och målades med en varm gul ton.

I mangårdsbyggnaden behölls de pappspända väggarna som lagades och tapetserades. Nytillverkade lister i gammaldags stil togs fram och fick komplettera trasiga golvlister samt fönster och dörrfoder som tidigare genomborrats och skadats.

bygge-sept18
veranda-2

Fönster

De enkla fönsterbågarna med innanfönster renoverades. Där fönsterbågarna var i alltför dåligt skick, och där innanfönster saknades, tillverkades nya.
I mangårdsbyggnaden glasades fönsterbågarna med återvunnet gammalt glas.

Tapeter

Tidsenliga limfärgstapeter valdes till mangårdsbyggnaden från färg- och tapetmakeriet Lim- och Handtryck i Göteborg. En William Morris-tapet valdes till kontoret.

gulah2
verandan

Målning

Alla snickerier, såväl invändigt som utvändigt, målades med äkta linoljefärg.

Kakelugnar och öppen spis

Alla rökgångar och skorstenspipor rensades, renoverades och tätades. De två kvarvarande sönderslagna kakelugnarna I mangårdsbyggnaden, den på kontoret och den i salongen, togs ned, reparerades och sattes upp igen. Reservdelar till dessa inhandlades i Norrköping, där även en brunglaserad kakelugn från 1890-talet köptes och placerades i sovrummet. Hos samma handlare hittades en kakelugn i en mycket ovanlig färg och konstruktion. Den är tillverkad 1905 i Karlskrona och monterades upp i kaféet. ”Där ville vi ha en spektakulär pjäs som man skulle lägga märke till”, säger Barbro Rydén.

 

kakelugn-2
matsal2-2

Lampor

Lamporna i mangårdsbyggnaden och nuvarande förskolans utrymmen är tidsenliga och en blandning av restaurerade och nytillverkade. I köket och i skolhuset monterades energilampor i en gammaldags porslinsinfattning.

Övrigt

Den förstörda vedspisen i köket i mangårdsbyggnaden ersattes med en nytillverkad vedspis. Den gamla skåpinredningen restaurerades och nya bänkskivor av marmor lades in.

Badrum och tvättrum byggdes och kläddes in med marmor i de tidigare garderoberna i mangårdsbyggnaden.

Handikapptoaletter iordningställdes i skolhus och kafé. De kaklades och dekorerades med specialbeställda kakelplattor i relief, föreställande hundar. Kakelplattorna hittades på internet och beställdes från en konstnär i San Fransisco. Den tidigare tvättstugan, som användes som friskvårdscenter för hundar innehöll en ”Water-Walker” som var tillverkad i Tyskland.  Huset våtrumsanpassades med gummigolv lagd på ett nytt betongfundament. Idag är huset kontor till förskolan.

koket2-1

Augusti 2009

September 2009

Oktober 2009

November 2009

December 2009