Från och med den 1 augusti 2020 tog Lotta Bauer och Hundelska AB
över driften av kursverksamheten på Hunduddens Träningscenter.