Byggstart Juni 2009

Omfattande renoveringsarbete med start 2009

Byggnaderna hade stått obebodda sedan början av 1980-talet och saknade både uppvärmning, el och vatten. Under denna tid hade de vandaliserats kraftigt och därför plomberats med durkplåtar framför fönster och dörrar. Durkplåten hade monterats med genomgående bultar, vilka i sin tur dessvärre perforerat originalsnickerierna. Samtliga byggnader totalrenoverades från grunden mellan juni 2009 - september 2010.
Renoveringen skedde i nära samarbete med Stadsmuseet. Bergvärme installerades och kommunalt vatten och avlopp drogs in i samtliga hus.

Arbetet med att renovera fastigheten leddes av civilekonom och fastighetsansvarig Lars Rydén, i samarbete med verksamhetsansvarig Barbro Rydén och antikvariskt sakkunnig arkitekt SAR/MSA Ingrid Jonsson Gremo.