Nya skolan byggs

Ombyggt förråd 2016–2017 renoverades det gamla förrådet. 
Bygglov medgav en utbyggnad. 
Det nya huset används idag som en del av förskolan. 
Arkitekt för nybyggnaden var SAR/MSA Ingrid Jonsson Gremo.

ombygg16-1
ombygg16-10
ombygg16-12
ombygg16-13