Fanjunkarbostället vid
Kaknäs ängar 
2008-2009

En gång i tiden var denna gård en bostad för den underofficer som verkade som materialförvaltare vid Kaknäs skjutbanor. Byggnaderna uppfördes mellan åren 1889 och 1891 och fick namnet Fanjunkarbostället. Gården är ett karaktäristiskt exempel på byggnader av det enklare, lantliga slaget från slutet av 1800-talet och var ursprungligen delvis självförsörjande. Innehavaren hade potatis- och trädgårdsland samt några mindre, i dag rivna, uthus för bökande grisar och pickande höns. 

ute9
ute18

Gården ligger i Stockholms Nationalstadspark

Hunduddens Träningscenter ligger inom ett område som genom riksdagsbeslut 7 december 1994 utsetts till Stockholms Nationalstadspark. I Stockholms stadmuseiförvaltnings kulturhistoriska klassificering av husen i Nationalstadsparken har Fanjunkarboställets byggnader pekats ut som särskilt värdefulla.

ute24

Kaknäs ängar

Stockholm stad tog över ansvaret för området och sanerade marken, rev ner skjutvallar och gjorde i ordning gångvägar, broar och våtmark på området mellan 2005–2006. Stadsmuseet genomförde samtidigt en byggnadshistorisk inventering av Fanjunkarbostället. Med ett tilltagande förfall blev Fanjunkarbostället tyvärr allt mer ett tillhåll för olika slags ljusskygga verksamheter. Stockholms stad ordnade då ett anbudsförfarande för intressenter som ville driva verksamhet på området. Elva intressenter med vitt skilda idéer la fram sina förslag och till sist valde Stockholms stad Barbro och Lars Rydéns idé om ett hundträningscenter på Hundudden.

inne7b
inne6
inne3-1
inne1-1
inne4
inne5
inne2
inne9
inne12
inne11
inne13
inne8
smedjan2
smedjan3
inne17
inne16
smedjan7
skolhuset6
smedjan6
smedjan4
smedjan1
skolhuset4
skolhuset5
skolhuset2-1
inne10
inne18
inne15
inne7
skolhuset3
skolhuset2
ute19jpg
ute23
ute20
ute22
ute21
ute24
ute10
ute16
ute13
ute17
ute14
ute12
ute15
ute11
ute7
ute8
ute6
ute3
ute4
ute2
ute1