Mangårdsbyggnaden hyrs idag ut som kontor och bostad.